W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica
w Koszalinie działa nietypowa mennica.

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
czyli aktualnej formy nauczania osób dorosłych, pamiętają
o zbliżających się obchodach 750 rocznicy Miasta Koszalina. Podczas zajęć programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie postanowiono wykorzystać wiedzę i umiejętności
z tej dziedziny do wykonania okolicznościowych medali z herbami miasta. Rewers medalu to udostępniona przez Urząd Miasta pieczęć, zaprojektowana przez panią Aleksandrę Gołdyn-Witkowską. Nawiązuje ona do pierwszego herbu miasta
z wizerunkiem biskupa kamieńskigo Hermana von Gleichen, który 23 maja 1266 roku nadał Koszalinowi prawa miejskie.
Godło to było na pierwszej pieczęci miasta.

Słuchacze wykorzystali grafikę pieczęci do zaprogramowania obróbki medali. Dobrali i ustawili narzędzia skrawające oraz parametry ich pracy. Ustalili sposób mocowania półfabrykatu
i nietypowa mennica zaczęła limitowaną produkcję.

Na awersach medali wykonano trzy kolejne koszalińskie herby:
- z głową św. Jana Chrzciciela,
- znakiem wendy,
- z księciem Bogusławem II na koniu.

Dzień otwarty
Zobacz „produkcję” okolicznościowych medali i spróbuj wygrać kilka z nich w konkursie dotyczącym jubileuszu Koszalina.

Zapraszamy do pracowni obrabiarek CNC
w godzinach 10:00-12:00 w sobotę 21 maja 2016 r.
przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie.

Niniejszą stronę wykonała grupa K37E14 kwalifikacyjnego kursu zawodowego:
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
.Projekt wykonany w ramach współpracy
z koszalińską firmą: